Chercher à spiritueel

spiritueel
Wat is spiritualiteit Spiritueel door helderziende paragnosten.
Spiritualiteit is meer een individuele beoefening en heeft meer te maken met het hebben van een gevoel van vrede en doelstelling. Het gaat ook om de ontwikkeling van opvattingen over de betekenis van het leven en verbinding met anderen. Een manier die je kan helpen om de relatie tussen spiritualiteit en religie te begrijpen is te denken aan een potje voetbal. De regels, scheidsrechters, andere spelers en de veld markeringen helpen je te begeleiden als je het spel speelt en religie zal je op een soortgelijke manier begeleiden om spiritualiteit te vinden. De bal rond een park schoppend, zonder op het voetbalveld te moeten spelen of zonder alle regels en voorwaarden kunnen je net zoveel voldoening en plezier geven en toch de essentie van het spel uitdrukken, net zo als spiritualiteit in het leven. Mensen kunnen zichzelf indentificeren als zijnde een combinatie van religieus en spiritualiteit, maar om religieus te zijn wil niet automatisch zeggen dat je spiritueel bent, of vice-versa. Verschillende soorten van spiritualiteit. Mystieke spiritualiteit is gebasserd op een wens om voorbij de materiële wereld te gaan, voorbij het verstand, ego en zelfs voorbij de tijd.
Spirituele startpagina Vlaanderen.:
Spiritualiteit Wikipedia.
Spiritualiteit is dan veeleer een bezinning op een element uit de religie waartoe zij behoren. Zo kan sprake zijn van bijvoorbeeld een charismatische, een eucharistische of een franciscaanse spiritualiteit. Spiritueel maar niet religieus bewerken brontekst bewerken. In de Nieuwe Spiritualiteit of" New age beweging" wordt spiritualiteit doorgaans afgezet tegen de georganiseerde religie en ligt de betekenis van de spiritualiteit in de actieve en vitale verbinding met de kracht of het wezen van het diepere zelf en de Bron van Leven en Bewustzijn. Ontwikkeling van het begrip spiritualiteit bewerken brontekst bewerken. Klassieke en middeleeuwse betekenis bewerken brontekst bewerken. Het begrip spiritualiteit gaat terug op het Latijnse spiritualitas en het Bijbelse roeach/pneuma. Het heeft de betekenis van in beweging gezet worden, van levend persoon zijn, en van gedrevenheid. Bijbels gezien heeft het de betekenis van gedreven worden door God. 2 Spiritualiteit staat voor een leven geleid door de Geest, in tegenstelling tot een leven dat zich verzet tegen deze invloed van de Geest 3. In de 11e eeuw verandert de betekenis. Spiritualiteit staat dan voor de geestelijke kant van het leven, tegenover de stoffelijke en zintuiglijke kant. Spiritualiteit vertegenwoordigt de hemelse lichtsfeer tegenover de duistere wereld van de materie.
Spiritualiteit definitie en uitleg.
Spiritualiteit is afgeleid van het Latijnse woord spirit dat geest betekent. Spiritualiteit houdt bezield leven in, leven vanuit onvoorwaardelijke liefde. Centraal staat hierbij bewustzijn en met je geest gedachten bewust worden en zijn van je zingeving, motivatie en kwaliteiten en hetgeen betekenis aan je leven geeft. Met je geest kan je samenwerken met je ziel, kern of ware zelf, dat zijn oorsprong heeft in een andere geen aardse dimensie. Sommige mensen ervaren deze andere dimensie als goddelijk. Iemand die spiritueel leeft, erkent dat er meer is tussen hemel en aarde. Spiritualiteit is een persoonlijke ervaring. Er kunnen bovennatuurlijke krachten worden ervaren, zoals bij bijna dood ervaringen, paranormale waarnemingen, intuïtieve ervaringen en het waarnemen van lichtwezens. Er bestaan vele manieren om spiritueel te leven en om spiritualiteit te ontwikkelen. Welke manier aansluit op iemand is heel persoonlijk. Veel mensen mediteren bijvoorbeeld, of genieten van stilte om hun geest en zichzelf te ervaren. Je kunt ook nadenken over levensvragen zoals waarom ben ik hier op aarde? en wat is mijn doel op aarde?
40 symptomen van Spiritueel Ontwaken Nieuwetijdskind Magazine.
De symptomen kunnen van allerlei aard zijn. Hieronder geven we een opsomming van een 40-tal Symptomen van spiritueel ontwaken die zich kunnen voordoen. Vervolgens zullen we een aantal zeer praktische adviezen meegeven waarmee je veel soepeler en gemakkelijker door de bewustzijnsshift heen kan bewegen.

Contactez nous